Πρεσσοδιακόπτες


Διακόπτες πίεσης και αισθητήρια πίεσης διαφόρων υγρών και αερίων.
Ηλεκτρονικοί και ηλεκτρομηχανικοί.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.