ΠΡΕΣΣΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Διακόπτες πίεσης και αισθητήρια πίεσης διαφόρων υγρών και αερίων.
Ηλεκτρονικοί και ηλεκτρομηχανικοί.