ΡΑΚΟΡ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ