ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Aντλίες σταθερής – μεταβαλλόμενης  παροχής, ανοιχτού – κλειστού τύπου με διάφορους τύπους χειρισμού

Αντλίες ευθύγραμμες – γωνιακές ειδικά σχεδιασμένες για φορτηγά αυτοκίνητα και γερανούς

Μεταβαλλόμενης παροχής ανοιχτού κυκλώματος