Γραναζωτές Αντλίες

Αντλίες υψηλής πίεσης ελαίου διαφόρων τύπων
Μικροαντλίες, αντλίες αλουμινίου γραναζωτές (με φλάντζα και καπάκι από χυτοσίδηρο), αντλίες πολλαπλής παροχής, αντλίες για υδραυλικές μονάδες.
Αντλίες ΈΛΙΚΑ οι οποίες είναι αθόρυβες και υψηλής απόδοσης.