Πτερυγιοφόρες Αντλίες


Τρεις σειρές αντλιών μονής παροχής από 10lit -  328lit/min/1000rpm - τύπου Vickers/Denison,
τέσσερις σειρές διπλών αντλιών από 20lit -385lit/min/1000rpm τύπου Vickers/Denison

Μονής παροχής τύπου Vickers από 11cm³ έως 125 cm³/rev,
μονής παροχής τύπου Vickers χαμηλού θορύβου από 18cm³ έως 237cm³/rev

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.