ΑΝΤΛΙΕΣ

Επισκευάζουμε αντλίες όλων των τύπων και μεγεθών (εμβολοφόρων, πτερυγιοφόρων, γραναζωτών, αεραντλιών).
Επίσης, παρέχουμε πλήρη σειρά ανταλλακτικών.