Πνευματικοί κύλινδροι


Επισκευάζουμε πνευματικούς κυλίνδρους όλων των τύπων και μεγεθών και επίσης, διαθέτουμε πρώτες ύλες για την επισκευή αυτών (π.χ. τσιμούχες, σωλήνες, άξονες).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.