ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Επισκευάζουμε πνευματικούς κυλίνδρους όλων των τύπων και μεγεθών και επίσης, διαθέτουμε πρώτες ύλες για την επισκευή αυτών (π.χ. τσιμούχες, σωλήνες, άξονες).