ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Επισκευάζουμε υδραυλικές μονάδες όλων των τύπων και μεγεθών.
Πριν από την παράδοση γίνεται έλεγχος και δοκιμή (δοκιμάζεται η εκάστοτε μονάδα στις απαιτούμενες συνθήκες πίεσης λειτουργίας)