Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1977 από τον μηχανολόγο μηχανικό Κωνσταντίνο Κουρλαύτη και τον οικονομολόγο Θεόδωρο Δημητρακόπουλο.
Είναι από τους βασικούς προμηθευτές βιομηχανικού εξοπλισμού σε εργοστάσια χάλυβος, σκυροδέματος, πετρελαίου (διυλιστήρια), αλουμινίου, παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, τροφίμων, πλαστικού και επίσης, εξυπηρετεί ένα σημαντικό μέρος της ναυτιλίας.

Επίσης, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών. Διαθέτει ιδιόκτητο μηχανουργείο ειδικών κατασκευών (έκτασης 385μ²) πλήρως εξοπλισμένο. Στο χώρο αυτό εκτελούνται κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες σε υδραυλικούς/πνευματικούς κυλίνδρους και υδραυλικές μονάδες.