Πνευματικοί κύλινδροι


Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην κατασκευή πνευματικών κυλίνδρων, με ευρωπαϊκές πρώτες ύλες, από το 1975.
Εκτός από τυποποιημένες σειρές κυλίνδρων Ø32 έως Ø200 και έως τρία (3) μέτρα διαδρομής, κατασκευάζουμε ειδικούς πνευματικούς κυλίνδρους, σύμφωνα με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you agree with it.