ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην κατασκευή πνευματικών κυλίνδρων, με ευρωπαϊκές πρώτες ύλες, από το 1975.
Εκτός από τυποποιημένες σειρές κυλίνδρων Ø32 έως Ø200 και έως τρία (3) μέτρα διαδρομής, κατασκευάζουμε ειδικούς πνευματικούς κυλίνδρους, σύμφωνα με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.