ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην κατασκευή υδραυλικών κυλίνδρων, με ευρωπαϊκές πρώτες ύλες, από το 1975.
Εκτός από τους τυποποιημένους κυλίνδρους, κατασκευάζουμε ειδικούς υδραυλικούς κυλίνδρους (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται).